Research Based Learning (RBL)

RBL Adalah

pembelajaran berbasis riset adalah pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mampu menemukan, mengeksplorasi (mengembangkan pengetahuan) untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan kemudian menguji kebenaran pengetahuan tersebut.

WEBSITE RBL

YOUTUBE CREATIVE TEAM RBL